EGZAMINY UDT

Certyfikat wydawany przez Urząd Dozoru Technicznego potwierdza posiadanie kwalifikacji do instalowania instalacji odnawialnych źródeł energii. Certyfikat wydaje się na 5 lat. Ważność certyfikatu będzie można przedłużyć na okres kolejnych 5 lat, po spełnieniu określonych wymagań. Aby uzyskać certyfikat instalatora odnawialnych źródeł energii, instalator musi spełnić szereg wymagań, które Urząd Dozoru Technicznego rozdziela na dwie grupy:

  1. instalatorów, którzy ukończyli szkolenie w akredytowanym ośrodku szkoleniowym i zdali egzamin,
  2. instalatorów posiadających wykształcenie zawodowe w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej lub wykształcenie wyższe w określonej specjalności lub na określonym kierunku.

Zgłoszenie na egzamin można przysyłać na załączonym formularzu: zgłoszenie udziału w egzaminie, do oddziału UDT, na terenie którego będzie przeprowadzany egzamin. Do zgłoszenia należy dołączyć dowód wniesienia opłaty za przeprowadzenie egzaminu oraz zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia przeprowadzonego przez akredytowanego organizatora szkoleń, w zakresie danego rodzaju odnawialnego źródła energii.

Terminy egzaminów UDT

Zakres egzaminu
Termin egzaminu
Miejsce egzaminu

Systemy fotowoltaiczne (PV) Uwaga! Brak miejsc​​

14.07.2020 r.
godz. 11.00

Oddział UDT w Lublinie, ul. Droga Męczenników Majdanka 6, 20-325 Lublin

Systemy fotowoltaiczne (PV) Uwaga! Brak miejsc​​

21.07.2020 r.
godz. 11.00

Biuro UDT w Radomiu, ul. 11 Listopada 29, 26-605 Radom

Systemy fotowoltaiczne (PV) Uwaga! Brak miejsc​​

22.07.2020 r.
godz. 11.00

Oddział UDT w Lublinie, ul. Droga Męczenników Majdanka 6, 20-325 Lublin

Systemy fotowoltaiczne (PV) Uwaga! Brak miejsc​​​

28.07.2020 r.
godz. 11.00

Ośrodek Wypoczynkowy „Bursztyn”, ul. Falowa 8, Gdańsk Sobieszewo

Systemy fotowoltaiczne (PV) Uwaga! Brak miejsc​​​

28.07.2020 r.
godz. 11.00

Biuro UDT w Radomiu, ul. 11 Listopada 29, 26-605 Radom

Systemy fotowoltaiczne (PV) Uwaga! Brak miejsc

29.07.2020 r.
godz. 11.00

Oddział UDT w Katowicach, ul. Opolska 11, 40-084 Katowice

Systemy fotowoltaiczne (PV)

04.08.2020 r.
godz. 11.00

Hotel, ul. Juliusza Słowackiego 16, 35-001 Rzeszów

Systemy fotowoltaiczne (PV)

11.08.2020 r.
godz. 11.00

Biuro UDT w Radomiu, ul. 11 Listopada 29, 26-605 Radom

Systemy fotowoltaiczne (PV)

11.08.2020 r.
godz. 11.00

Hotel, ul. Juliusza Słowackiego 16, 35-001 Rzeszów

Systemy fotowoltaiczne (PV)

18.08.2020 r.
godz. 11.00

Oddział UDT w Lublinie, ul. Droga Męczenników Majdanka 6, 20-325 Lublin

Pompy ciepła (HP)

19.08.2020 r.
godz. 11.00

Oddział UDT w Bydgoszczy, ul. Kamienna 76, 85-726 Bydgoszcz

Systemy fotowoltaiczne (PV)

25.08.2020 r.
godz. 11.00

Oddział UDT w Katowicach, ul. Opolska 11, 40-084 Katowice

Call Now Button