Kurs online - fotowoltaika

Zapraszamy na szkolenie online „Szkolenie z zakresu autoryzowanego instalatora OZE z możliwością uzyskania certyfikatu UDT – specjalność systemy fotowoltaiczne – teoria

Terminarz szkoleń online

16 - 17.04.2020 r.

Wariant I - 2 dni po 4 godziny

Harmonogram webinaru:
Data
Godziny zajęć
Cena brutto
16.04.2020 r.
(czwartek)
9:00 – 13:00
599,00 zł
17.04.2020 r.
(piątek)

21 - 30.04.2020 r.

Wariant II - 4 dni po 2 godziny

Harmonogram webinaru:
Data
Godziny zajęć
Cena brutto
21.04.2020 r.
(wtorek)
19:00 – 21:00
599,00 zł
23.04.2020 r.
(czwartek)
28.04.2020 r.
(wtorek)
30.04.2020 r.
(czwartek)

Program szkolenia:

  1. Zagadnienia ogólne. Podstawy stosowania systemów fotowoltaicznych;
  2. Podstawowe właściwości fizyczne i zasady działania systemów fotowoltaicznych;
  3. Zasady doboru systemów fotowoltaicznych;
  4. Montaż i regulacja instalacji systemu fotowoltaicznego;
  5. Czynności związane z modernizacją i utrzymaniem systemów fotowoltaicznych.

W ramach szkoleń online zapewniamy:

  • sesję na żywo przez internet , prezentacja , czat – pytania i odpowiedzi
  • materiały szkoleniowe – podręcznik, testy/zadania – wysyłamy pocztą
  • każdy z uczestników szkolenia otrzymuje imienne zaświadczenie ukończenia szkolenia

Uwaga:

Przypominamy również, iż niektórym z Państwa niedługo mogą kończyć się okresy ważności certyfikatów UDT (5 lat), w związku z tym w celu przedłużenia dokumentu, wymagane jest w ciągu 12 miesięcy przed terminem jego upływu, ukończenie szkolenia przypominającego w akredytowanym ośrodku szkoleniowym – tutaj również dla ułatwienia proponujemy formę online. Proszę mieć na uwadze, że wniosek o przedłużenie ważności certyfikatu składa się minimum 30 dni przed jego wygaśnięciem, zatem trzeba przystąpić do szkolenia odpowiednio wcześniej.

Część praktyczna* powyższego szkolenia (II etap – 1 dzień) –  749,00 zł brutto

Części praktyczna ww. szkolenia, z fizycznym udziałem osób szkolonych, odbędzie się w terminie – kwiecień / maj 2020 r.
(po uwzględnieniu zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia dotyczących profilaktyki i zasad postępowania w celu zminimalizowania zagrożeń zakażenia Koronawirusem COVID-19)

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza oraz wpłata kwoty 599,00 zł na konto:

ALIOR Bank
O.K. Ośrodek Kursów, 84-200
Wejherowo, ul.Sobieskiego 217,
Rachunek Bankowy: 66 2490 0005 0000 4500 2721 3704

W TYTULE PRZELEWU PROSZĘ PODAĆ IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA – SZKOLENIE
UZUPEŁNIONY FORMULARZ ZGŁOSZENIA NALEŻY PRZESŁAĆ MAILEM NA ADRES: szkolenia@ok-oze.pl

lub faksem na nr (58) 672 44 04

Osoby do kontaktu:
Monika Mathea  kom. 502 424 888  e-mail: szkolenia@ok-oze.pl
Edmund Kwidziński  kom. 605 765 135

* Warunkiem otrzymania certyfikatu o ukończeniu pełnego szkolenia podstawowego jest odbycie obu etapów szkolenia – teoria i praktyka

Call Now Button